poniedziałek, 06 maja 2019 05:59

Pożar w Byszkowie

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

1W dniu 29 marca 2019 roku o godzinie 21.47 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim wpłynęło zgłoszenie o pożarze zabudowań gospodarczych w miejscowości Byszkowo gm. Czaplinek.

 

Na miejsce zdarzenia niezwłocznie zadysponowane zostały siły i środki służb ratowniczych.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się drewniany budynek gospodarczy kryty blachodachówką wypełniony słomą – w chwili dojazdu pierwszego zastępu straży pożarnej był całkowicie objęty pożarem.

Drewniany budynek gospodarczy bezpośrednio przylegał do innego budynku inwentarskiego murowanego z bloczków komórkowych ocieplonego styropianem. W budynku magazynowano zboże oraz siarczanu magnezu. W chwili podejmowania działań ratowniczo – gaśniczych we wnętrzu zagrożonego obiektu panowało bardzo silne zadymienie, płonęło ocieplenie od strony budynku drewnianego oraz częściowo konstrukcja dachu.

W odległości ok. 40 metrów od płonącego budynku znajdował się inny murowany budynek inwentarski (obora) kryty eternitem. Kierunek wiatru oraz zawirowania płomieni spowodowane ukształtowaniem pokrycia dachu wywoływały unoszenie się dużych ilości ogni lotnych i przemieszczanie ich zgodnie z kierunkiem wiatru. W chwili podejmowania działań ratowniczo - gaśniczych na dachu budynku inwentarskiego krytego eternitem zalegały duże ilości uniesionej płonącej słomy, co stwarzało realne zagrożenie rozprzestrzenienia się pożaru na ww. budynek.

Dodatkowo bezpośrednio przy płonącym budynku składowane były maszyny rolnicze (pługi, beczka asenizacyjna, przyczepy do siana i inne) oraz zużyte opony rolnicze. Za nasypem o wysokości ok 5 m w odległości ok. 40 metrów od płonących zabudowań znajdowało się około 50 cielaków przebywających na wolnym wybiegu wyłożonym dużą ilością słomy.

Pierwszy przybyły na miejsce zdarzenia zastęp OSP nie posiadał zapasu wody w związku z powyższym polecono strażakom dokonanie rozpoznania wodnego i utworzenie stanowiska wodnego. Po przybyciu pierwszego zastępu posiadającego wodę przystąpiono do podawania prądów gaśniczych na obiekt bezpośrednio przyległy ograniczając rozprzestrzenianie się ognia po elewacji budynku i schładzając ścianę.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia kolejnych zastępów posiadających zapas wody polecono wprowadzenie rot w sprzęcie ochrony dróg oddechowych do wnętrza budynku przyległego celem podania prądów wody na konstrukcję dachu oraz magazynowane płody rolne.

W miarę przybywania kolejnych sił i środków polecono kontynuację działań w obronie poprzez schładzanie dachu budynku inwentarskiego krytego eternitem oraz maszyn rolniczych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie płonącego budynku. We wnętrzu obiektu pozostawiono rotę w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, której polecono schładzanie murowanej ściany oraz bezpośrednio przyległej do pożaru. Rota otrzymała również zadanie oddymienia wnętrza obiektu.  W związku z dużym rozmiarem pożaru oraz małą ilością sił i środków kierujący działaniem ratowniczym zgłosił zapotrzebowanie na dodatkowe siły i środki oraz zażądał zadysponowania pogotowia energetycznego. W trakcie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych zawaleniu uległa drewniana konstrukcja płonącego budynku, w którym składowana była słoma.

W związku z dużą ilością zadysponowanych sił i środków teren akcji podzielono na 2 odcinki bojowe – punkt przyjęcia sił i środków oraz stanowisko wodne i odcinek, na którym prowadzono działania gaśnicze.

Z wnętrza zagrożonego budynku przy pomocy maszyny rolniczej udostępnionej przez właściciela ewakuowano siarczanu magnezu składowany na paletach.

W miarę przybywania na miejsce zdarzenia dodatkowych sił i środków dokonano korekty podziału terenu akcji uruchamiając trzeci odcinek bojowy, na którym realizowano działania gaśnicze w natarciu i obronie. Przybyłe na miejsce zdarzenia pogotowie energetyczne odcięło dopływ energii elektrycznej do całego gospodarstwa rolnego.

Polecono również wprowadzenie kolejnych prądów gaśniczych w natarciu na płonącą słomę zmagazynowaną w bezpośrednim sąsiedztwie murowanego budynku inwentarskiego z jednoczesną obroną zabudowań gospodarczych i maszyn rolniczych umiejscowionych na kierunku wiatru. Po stłumieniu ognia w bezpośrednim sąsiedztwie zagrożonego budynku przy pomocy maszyny rolniczej udostępnionej przez właściciela sukcesywnie wydobywano magazynowaną słomę tworząc przestrzeń wolną od pożaru.

Po wydzieleniu ogniska pożaru i wykonaniu poprzez usunięcie materiałów palnych pasa zaporowego uniemożliwiającego rozprzestrzenienie się pożaru na sąsiedni obiekt, w związku ze zmniejszeniem się prędkości wiatru, a także w związku ze znacznym rozmiarem pożaru polecono odstąpić od działań gaśniczych i w sposób kontrolowany umożliwić wypalenie się słomy.

W miarę zmniejszania się rozmiarów pożaru dogaszano zarzewia ognia na obwodzie pożaru i sukcesywnie wycofywano siły i środki.

W związku ze znacznym zmniejszeniem się rozmiaru pożaru wycofano większość sił i środków pozostawiając na miejscu zdarzenia pozostawiono 3 zastępy straży pożarnej oraz przenośny zbiornik wodny 13 m3 stanowiący bufor wodny.

Łącznie w działaniach ratowniczo - gaśniczych trwających ponad 11 godzin udział brało 18 zastępów straży pożarnej (94 strażaków).

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 

Text: st. kpt. Andrzej Podolak

Foto: OSP Czaplinek, OSP Złocieniec

 

Czytany 2565 razy