Praca w PSP

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu oceny umiejętności obsługi komputera i znajomości pakietu MS Office orazrozmowy kwalifikacyjnej kandydatów do pracy w KP PSP Drawsko Pomorskie  w dniu 22 grudnia 2020 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów kandydatów do pracy w KP PSP Drawsko Pomorskie w dniu 16 grudnia 2020 r.

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W DRAWSKU POMORSKIM
ogłasza nabór na stanowisko pracy w sekcji ds. kwatermistrzowskich i technicznych

 

Pobierz treść ogłoszenia!

Komisja kwalifikacyjna po przeprowadzeniu wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z warunkami naboru, przedstawia kandydatów do służby oraz liczbę uzyskanych punktów:

Komisja kwalifikacyjna w Komendzie Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim przeprowadziła analizę złożonych dokumentów kandydatów do służby w PSP.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu sprawdzianu braku lęku wysokości dla  kandydatów do służby
w KP PSP Drawsko Pomorskie w dniu  14 września 2020 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu testów sprawności dla kandydatów do służby w KP PSP Drawsko Pomorskie w dniu 10 września 2020 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu wstępnej kwalifikacji po I etapie postępowania

-naboru do służby na stanowisko stażysta - docelowo starszy ratownik-kierowca

 

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik kierowca) .

Liczba miejsc: 2

Treść ogłoszenia - pobierz

Oświadczenie - pobierz

Oświadczenie - pobierz

Zaświadczenie - pobierz

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KOŃCOWYCH

naboru do służby na stanowisko stażysta
- docelowo kierownik sekcji organizacyjnej w codziennym systemie służby


 

Strona 1 z 3