czwartek, 06 lutego 2020 08:28

OGŁOSZENIE WYNIKÓW po przeprowadzeniu III etapu postępowania - naboru do służby na stanowisko stażysta - docelowo kierownik sekcji organizacyjnej

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu III etapu postępowania - naboru do służby na stanowisko stażysta
- docelowo
kierownik sekcji organizacyjnej w codziennym systemie służby


 

Komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim, Decyzją Nr 10/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. , po przeprowadzeniu trzeciego etapu postępowania kwalifikacyjnego (test wiedzy)  zgodnie z warunkami naboru, przedstawia listę osób zakwalifikowanych do dalszego postępowania:

 Numer identyfikacyjny kandydata rozstrzygnięcie

L.p.

Nr identyfikacyjny kandydata

Ilość punktów

Zaliczył /
nie zaliczył

1.

I.3

18/20

Zaliczył

Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. II ogłoszenia należy złożyć w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim,
pl. M. Konopnickiej 1, 78-500 Drawsko Pomorskie (w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od  730 do 1530) lub listownie (liczy się data wpływu do KP PSP
w Drawsku Pomorskim) w dniach 7 – 11 lutego 2020 r.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem
z dopiskiem „NABÓR DO SŁUŻBY – KIEROWNIK SEKCJI DS. ARCHIWIZACJI
I ORGANIZACJI”.

 

Złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów po upływie wyznaczonych terminów skutkować będzie wykluczeniem z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Komisja kwalifikacyjna

Czytany 2852 razy Ostatnio zmieniany środa, 29 kwietnia 2020 19:07