wtorek, 15 września 2020 06:07

OGŁOSZENIE WYNIKÓW po przeprowadzeniu sprawdzianu braku lęku wysokości dla kandydatów do służby

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu sprawdzianu braku lęku wysokości dla  kandydatów do służby
w KP PSP Drawsko Pomorskie w dniu  14 września 2020 r.

 

Komisja kwalifikacyjna w Komendzie Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim  przeprowadziła sprawdzian braku lęku wysokości kandydatów do służby w PSP.
Zestawienie uzyskanych wyników przedstawia tabela poniżej:

 

 Lp.  Nr identyfikacyjny kandydata

Sprawdzian lęku wysokości

Zaliczył /nie zaliczył

 1.  1.1  Zaliczył
 2.  1.2  Zaliczył
 3.  1.6  Zaliczył

 

Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. I. 3 ogłoszenia należy złożyć w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim,
pl. M. Konopnickiej 1, 78-500 Drawsko Pomorskie (w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od  730 do 1530) lub listownie (liczy się data wpływu do KP PSP
w Drawsku Pomorskim) w dniach 16 – 18 września 2020 r.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem
z dopiskiem „NABÓR DO SŁUŻBY – STARSZY RATOWNIK – KIEROWCA”

 Złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów po upływie wyznaczonych terminów skutkować będzie wykluczeniem z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Nie przystąpienie kandydatów do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego
jest jednoznaczne z rezygnacją o ubieganie się o przyjęcie do służby w KP PSP w Drawsku Pom.

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

Czytany 1464 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 15 września 2020 06:16