Super User

Super User

środa, 23 września 2020 07:53

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP KP PSP w Drawsku Pomorskim.

Data publikacji strony internetowej: 2006-06-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Gorczyca, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 363 00 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim nie pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do każdego pokoju w obiekcie. Budynek nie jest wyposażony w windę.

środa, 29 maja 2019 10:55

Oficer prasowy

OFICER PRASOWY

KOMENDANTA POWIATOWEGO

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DRAWSKU POMORSKIM

st. kpt. Michał Bany

tel. (094) 363 20 61 wew. 56

kom. 501 673 000

środa, 29 maja 2019 10:33

Wyposażenie KP PSP Drawsko Pomorskie

Wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim stanowi  szereg różnorodnego sprzętu ratowniczego.

Począwszy od 11 pojazdów pożarniczych, poprzez sprzęt do udzielania pomocy medycznej, a skończywszy na specjalistycznym sprzęcie do ratownictwa chemicznego, wysokościowego i wodnego.

Na łamach naszej witryny prezentujemy Państwu zdjęcia i podstawowe informacje dotyczące posiadanego przez nas sprzętu.

Życzymy miłego przeglądania naszej witryny i mamy nadzieję, iż zawarte tutaj informacje rzucą pewien obraz na specyfikę naszej pracy.

środa, 29 maja 2019 10:29

JRG PSP Drawsko Pomorskie - zmiana III

Zmiana 3

 

 1. Dowódca zmiany-  asp. Norbert Włodkowski
 2. Dowódca sekcji -  asp. Tomasz Wyrzykowski
 3. Dowódca zastępu - mł. asp. Robert Maruszewski
 4. Starszy operator sprzętu- st. ogn. Grzegorz Małocha
 5. Starszy ratownik  - mł. asp. Michał Zamłyński
 6. Operator sprzętu - mł. ogn. Łukasz Sołtys
 7. Starszy ratownik - mł. ogn. Jakub Bany
 8. Ratownik kierowca - sekc. Artur Samal
 9. Stażysta - str. Tomasz Szulc
 10. Stazysta - str. Przemysław Górny
środa, 29 maja 2019 10:06

JRG PSP Drawsko Pomorskie - zmiana II

Zmiana 2                          

 1. Dowódca zmiany - st. asp. Błażej Raniowski
 2. Dowódca zastępu - st. ogn. Rafał Bołtacz
 3. Dowódca zastępu - mł. asp. Mchał Walkiewicz
 4. Dowódca zastępu - st. ogn. Krzysztof Szyszczakiewicz
 5. Starszy operator sprzętu -  st. ogn. Zbigniew Bałdowski
 6. Operator sprzętu - ogn. Łukasz Pąsiek
 7. Operator sprzętu - mł. ogn. Radosław Papis
 8. Starszy ratownik - st. sekc. Krystian Kurzątkowski
 9. Ratownik -  sekc. Łukasz Gałosz
 10. Stażysta - str. Artur Goźliński
 11. Stażysta - str. Maciej Wiśniewski
środa, 29 maja 2019 10:05

JRG PSP Drawsko Pomorskie - zmiana I

Zmiana 1

 1. Dowódca zastępu - st. ogn. Krzysztof Rzęsa
 2. Dowódca zastępu - mł. asp. Tomasz Komorowski
 3. Dowódca zastępu - st. kpt. Michał Bany
 4. Dowódca zastępu - mł. asp. Krzysztof Mickun
 5. Starszy operator sprzętu - st. ogn. Robert Rogiński
 6. Operator sprzętu - asp. Mariusz Fornal
 7. Starszy ratownik  - mł. asp. Marcin Świtała
 8. Starszy ratownik kierowca - mł. ogn. Piotr Kołodziej
 9. Ratownik kierowca - sekc. Wojciech Urban
 10. Stażysta - str. Krzysztof Banaś              
 11. Stażysta - str. Mateusz Margel
                                                                                                                                                                                                                
środa, 29 maja 2019 09:58

JRG PSP Drawsko Pomorskie - dowództwo

DOWÓDCA

JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DRAWSKU POMORSKIM

kpt. inż. Mateusz Waszczyk

 

ZASTĘPCA DOWÓDCY

JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DRAWSKU POMORSKIM

 mł. kpt. inż. Mateusz Wesołowski

 

 

poniedziałek, 06 maja 2019 05:59

Pożar w Byszkowie

1W dniu 29 marca 2019 roku o godzinie 21.47 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim wpłynęło zgłoszenie o pożarze zabudowań gospodarczych w miejscowości Byszkowo gm. Czaplinek.

piątek, 08 marca 2019 13:02

Komórki organizacyjne

WYDZIAŁ OPERACYJNY

Młodszy technik - sekc. Tomasz Walkiewicz

 

Wydział operacyjny - Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

asp. sztab. Dębowski Mariusz - dyżurny operacyjny

mł. ogn. Dębowski Daniel -  dyżurny stanowiska kierowania

asp. Czutko Mirosław - dyżurny operacyjny

  asp. Hejłasz Paweł - dyżurny stanowiska kierowania

mł. ogn. Dawid Perenc - dyżurny stanowiska kierowania

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. KONTROLNO - ROZPOZNAWCZYCH

Technik - st. sekc. mgr inż. Piotr Światłowski

 

SEKCJA DS. KWATERMISTRZOWSKICH I TECHNICZNYCH

Starszy technik - mł. ogn. mgr Rafał Gorczyca

 

SEKCJA DS. ORGANIZACYJNYCH I KADROWYCH

Stażysta - str. mgr inż. Aneta Kiśleńczuk

Specjalista (Korpus Służby Cywilnej) - mgr Małgorzata Orzechowska

Inspektor (Korpus Służby Cywilnej) - mgr Dominika Dębowska

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. FINANSÓW

Główny księgowy - mł. kpt. mgr Paweł Dworkiewicz

piątek, 08 marca 2019 12:29

JRG PSP Drawsko Pomorskie

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim

powołana została w dniu 30 czerwca 1992 roku Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Feliksa Delli.

Kolejni dowódcy JRG od chwili powstania jednostki:

1. Od 01.07.1992 do 14.12.1998 - st. asp. Zbigniew Kwiatkowski

2. Od 15.12.1998 do 30.09.2005 - st. asp. Tadeusz Wolski

3. Od 01.10.2005 do 31.07.2008 - asp. sztab. Jerzy Bujkiewicz

4. Od 01.08.2008 31.05.2014     - mł. bryg. Jacek Dziurdz

5. Od 01.07.2014 do 30.09.2016   - kpt. Andrzej Podolak 

6. Od 01.06.2017  do chwili obecnej - kpt. Mateusz Waszczyk

 

W długoletniej historii JRG PSP w Drawsku Pomorskim obok smaku zwycięstwa, satysfakcji i zadowolenia drawscy strażacy niejednokrotnie posmakowali goryczy porażki i tych najtragiczniejszych doznań związanych ze śmiercią swoich kolegów.

Zawsze jednak drawscy strażacy stawali, stają i będą stawać na wysokości zadania.
Zawsze, o każdej porze dnia i nocy są gotowi do niesienia pomocy tam, gdzie kończy się nadzieja.
Zawsze są gotowi ponieść tą najwyższą cenę w imię przysięgi, którą w obliczu Boga i samych siebie składali:
"... być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia....".

Strona 1 z 3