Andrzej Podolak

Andrzej Podolak

Wykaz dokumentów do złożenia z wnioskiem o odbiór obiektu - kliknij aby pobrać!

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu - kliknij aby pobrać!

środa, 06 maja 2020 10:57

Wzór protokołu z ewakuacji

Wzór protokołu z ewakuacji - kliknij aby pobrać!

wtorek, 05 maja 2020 18:47

Nasza historia

Maj 1945

W Drawsku Pomorskim powstaje przy Pełnomocniku Rządu Referat Pożarnictwa oraz Ochotnicza Straż Pożarna.

Lipiec 1945

12 lipca 1945 r. do dyspozycji Powiatowego Instruktora Pożarnictwa w Drawsku - por. Stefana Lickendorfa przekazany zostaje samochód DKW, który decyzją Obwodowego Pełnomocnika Rządu R. P. nie podlega rekwizycji ze strony władz wojskowych. Samochód oddany jest celem ułatwienia mu organizowania obrony przeciwpożarowej na terenie powiatu Drawsko.

 

18 lipca 1945 r. por. Stefan Lickendorf - Powiatowy Instruktor Pożarnictwa przy Urzędzie Pełnomocnika Rządu R.P. w Drawsku, uzyskuje prawo do do korzystania z roweru, co potwierdzono stosownym zaświadczeniem wydanym w języku polskim i rosyjskim.

Powstaje Powiatowy Referat Pożarnictwa w Drawsku Pomorskim, którego kierownikiem zostaje por. Stefan Lickendorf (zatrudniono 2 osoby).

Rok 1950

Utworzono Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, której Komendantem Powiatowym został porucznik Stefan Lickendorf.

Zdjcie Lickendorf 1937 r. biae

Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim latach1950 - 1953

Czerwiec 1950

Utworzono Pogotowie Zawodowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom. W skład którego załogę stanowiło 6 osób (3 telefonistów i 3 kierowców). Komendantem został st. ogn. poż. Władysław Grudzień.

Siedzibą Zawodowej Straży Pożarnej jest poniemiecka remiza, która była zlokalizowana na tej samej działce gdzie siedziba dzisiejszej straży pożarnej.

Remiza poniemieckaRemiza poniemiecka 2

2009 08 31 08 41 25 01 

Remiza Zawodowej Straży Pożarnej od 1950 r.

Rok 1953

Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim został kpt. poż. Jan Pawłowski.

Jan Pawowski

Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim w latach 1953 - 1960

Styczeń 1959

Uchwałą Powiatowej Rady Narodowej w Drawsku Pomorskim z roku 1958 powołano Zawodową Straż Pożarną w Drawsku Pomorskim.
Stan osobowy jednostki taktycznej Zawodowej Straży Pożarnej (III kat.) wynosił 21 etatów - po 7 osób na zmianie służbowej w tym 1 telefonista i 2 kierowców.

Rok 1960

Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim został mjr. poż. Stanisław Szkolnicki, a od 1975r. pełnił funkcję Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Drawsku Pom.

03

Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim w latach 1960 - 1975

Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w latach 1975 - 1982

Lipiec 1975

Utworzono Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Drawsku Pom. - obszar działania - Miasta i Gminy: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Złocieniec; Gminy: Ostrowice, Wierzchowo.

Kwiecień 1981

Przeniesiono siedzibę Komendy Rejonowej Straży Pożarnych oraz Punkt Alarmowy na Plac Konstytucji, a Zawodową straż Pożarną na ul. Gdyńską do garaży należących do Spółdzielni Transportu Wiejskiego.

Styczeń 1982

Komendantem Rejonowym Straży Pożarnych w Drawsku Pomorskim został chor. poż. Zbigniew Marek.

 Marek Zbyszek

Rok 1982

Rozpoczęto prace rozbiórkowe starej strażnicy Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Drawsku Pomorskim. Prace wykonali w czynie społecznym strażacy. Wartość czynu wyceniono na 600 000 zł.

 4
Siedziba Komendy Rejonowej Straży Pożarnych do roku 1982

Rok 1983

Rozpoczęto budowę nowej strażnicy komendy rejonowej.

Grudzień 1984

Zakończono budowę nowej strażnicy komendy rejonowej. Do nowego obiektu przeniesiony zostaje podział bojowy Zawodowej Straży Pożarnej

Styczeń 1985

Administracja Komendy Rejonowej Straży Pożarnych, z tymczasowej siedziby na Placu Konstytucji zastaje przeniesiona do nowej strażnicy.

6Siedziba Komendy Rejonowej Straży Pożarnych od roku 1985

Maj 1985

Zakończono budowę i oddano do użytkowania nową strażnicę.

Lipiec 1992 - POWSTANIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Logo PSP mae

1 lipca 1992 r. - na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zostaje powołana Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, której obszar działania obejmował: Miasta i Gminy Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Złocieniec, Połczyn Zdrój, Świdwin; Gminy: Ostrowice, Wierzchowo, Brzeźno, Sławoborze, Rąbino.

Na stanowisko Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej powołany zostaje kpt. inż. Zbigniew Marek.

1 lipca 1992 r. Komendant Główny PSP powołał do życia Jednoski Ratowniczo-Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim oraz Świdwinie, podległe pod Komendę Rejonową PSP w Drawsku Pom.

Komendant Wojewódzki PSP w Koszalinie powołał z dniem 1 lipca 1992 r. na stanowisko Dowódcy JRG PSP w Drawsku Pomorskim asp. Zbigniewa Kwiatkowskiego.

komendant

Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w latach 1992 - 1998

 

Dowódcą JRG w Świdwinie został asp. sztab. Krzysztof Warszawski.

Czerwiec 1994

1 czerwca 1994 r. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP asp. Marka Załuskowskiego

zca

Zastępca Komendanta Rejonowego PSP w Drawsku Pomorskim w latach 1994 - 1998

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim w latach 1999 -2008

Listopad 1998

W związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne, w dniu 30 listopada 1998 r. ze służbą pożegnał się Komendant Rejonowy PSP w Drawsku Pom. mł. bryg. inż. Zbigniew Marek

Marek Zbyszek

Grudzień 1998

15 grudnia 1998 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko Komendanta Rejonowego PSP w Drawsku Pomorskim mł. kpt. inż. Zbigniewa Kwiatkowskiego.

20.04.2005_008

Komendant Rejonowy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim od 15  do 31 grudnia 1998 r.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim w latach 1999 - 2013

Styczeń 1999

Na podstawie reformy administracyjnej kraju utworzono Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim - obszar działania: Miasta i Gminy: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Złocieniec; Gminy: Ostrowice, Wierzchowo.

Maj 1999

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie z dniem 12 maja 1999 r., w porozumieniu ze Starostą Drawskim, powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pom. mł. kpt. inż. Zbigniewa Kwiatkowskiego, a na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego st. asp. Marka Załuskowskiego.

Komendant Powiatowy PSP w Drawsku Pom. mianował na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej st. asp. Tadeusza Wolskiego.

dca

Dowódca Jenostki Ratowniczo - Gaśniczej w latach 1999 - 2005

Wrzesień 2000

Komenda Powiatowa PSP w Drawsku Pom. była gospodarzem I Zawodów Sportowo Pożarniczych Drużyn OSP Województwa Zachodniopomorskiego. Zawody Rozegrano na stadionie miejskim w Kaliszu Pomorskim. W zawodach uczestniczyły 23 drużyny męskie oraz 7 drużyn kobiecych. Zawody obserwował Marszałek Województwa Józef Faliński oraz Wojewoda Zachodniopomorski Władysław Lisewski. Pierwsze miejsce w drużynach męskich zajęła jednostka OSP Ostrowice

Grudzień 2000

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Stanisław Lenard, w ramach krajowej bazy sprzętu specjalistycznego, z dniem 18 grudnia 2000 r. przekazał tut. Komendzie ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy typu Jelcz 010 R. Tego dnia jednostka wzbogaciła się również o całą gamę sprzętu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, którego zakup został sfinansowany z środków pozyskanych z samorządu powiatowego oraz w drabinę dwuprzęsłową wysuwaną sfinansowaną przez Gminę Drawsko Pomorskie.

 

Wrzesień 2001

Dzięki wsparciu finansowemu przez samorząd powiatowy oraz PZU S.A. Komenda Powiatowa PSP w Drawsku Pom. wprowadziła do podziału bojowego JRG pierwszą łódź z silnikiem zaburtowym do ratownictwa na akwenach wodnych. W uroczystości przekazania sprzetu uczestniczyli: Wiesław Żegalski - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Drawskiego oraz Tadeusz Filipek - Dyrektor Inspektoratu PZU S.A. w Drawsku Pom.

18 maja 2002

Przed siedzibą Urzędu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie, przeprowadzono uroczysty Apel z okazji obchodów 10-lecia Państwowej Straży Pożarnej połączony z odsłonięciem makiety planowanej budowy nowej strażnicy, którego dokonał Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie st. bryg. Marek Kowalski, Starosta Drawski Wiktor Woś oraz Komendant Powiatowy PSP w Drawsku Pomorskim kpt. Zbigniew Kwiatkowski

P5180031

Od  lewej: kpt. Zbigniew Kwiatkowski Komendant Powiatowy PSP, Starosta Drawski Wiktor Woś, st. bryg. Marek Kowalski Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP - w chwilę po odsłonięciu makiety nowej siedziby komendy

Sierpień 2002

Rozpoczęto prace budowlane pt. "Rozbudowa i modernizacja obiektów Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim".

Październik 2002

Dnia 9 października 2002 r. odbyło się uroczyste wmurowanie AKTU EREKCYJNEGO rozpoczętej rozbudowy obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.

Akt erekcyjny przed jego wmurowaniem podpisali:

1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Teofil Jankowski

2. Vice Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Henryk Rupnik

3. Wojewoda Zachodniopomorski Stanisław Wziątek

4. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Kowalski

5. Starosta Drawski Wiktor Woś

6. Komendant Powiatowy PSP kpt. Zbigniew Kwiatkowski

7. Burmistrz Drawska Pomorskiego Zbigniew Jakomulski

Uroczystość swoją obecnością zaszczycił również były Komendant Główny PSP nadbryg. Ryszard Korzeniowski

Akt erekcyjny 2

Akt erekcyjny wmurowany w "Kamieniu Węgiełnym"  9 X 2002 r. przy wejściu głownym do Komendy

Maj 2003

Zakończono prace budowlane obiektów strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim.

Czerwiec 2003

Odbiór końcowy rozbudowy i modernizacji KP PSP w Drawsku Pomorskim.

06.09.2003

Uroczyste oddanie do użytkowania nowych obiektów oraz wręczenie sztandaru dla KP PSP w Drawsku Pomorskim. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych sztandar wręczył V-ce Minister Lech Ciećwierz w obecności Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Teofila Jankowskiego. Uroczystość zaszczycił również swą obecnością Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak.

straz7

Komendant Powiatowy PSP - st.kpt. Zbigniew Kwiatkowski  po odebraniu SZTANDARU z rąk Wiceministra Sparw Wewnętrznych i Administracji przekazuje go Pocztowi sztandarowemu

straznica

 Obiekty KP PSP w Drawsku Pomorskim po rozbudowie

Maj 2004

8 maja 2004 r.w Komendzie Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim, podczas obchodów DNIA STRAŻAKA, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie generał Marek Kowalski i Strosta Drawski Stanisław Cybula, w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pom. st. kpt. Zbigniewa Kwiatkowskiego, dokonali uroczystego podpisania "Strategii Rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w powiecie drawskim do roku 2015".  Strategia została opracowana w oparciu o analizy wykonane przez kadrę kierowniczą Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim oraz materiały analityczne samorządów gminnych i powiatowego.

"Strategia..." pozwoli samorządom gminnym oraz zarządom jednostek OSP, na racjonalne planowanie środków finansowych na zakup pojazdów pożarniczych, sprzętu pożarniczego, modernizację strażnic oraz szkolenie strażaków z poszczególnych jednostek.

DSCF0017

Uroczyste potpisanie Strategii Rozwoju KSRG...

Lipiec 2004

Komenda Powiatowa PSP w Drawsku Pomorskim zorganizowała pierwsze w województwie zachodniopomorskim Wojewódzkie Zawody Sportowo Pożarnicze wg międzynarodowego regulaminu CTIF, który obowiązuje w Unii Europejskiej. W zawodach uczestniczyło 26 drużyn z całego województwa. Jako gospodarze zawodów odnieśliśmy również sukces sportowy: I miejsce w grupie męskiej dorosłych - zajęła drużyna z OSP Ostrowice, natomiast wśród drużyn młodzieżowych I - miejsce zajęły OSP Ostrowice (dziewczęta) i OSP Rydzewo (chłopcy).

PICT0038

Wprowadzenie drużyn z całego województwa zachodniopomorskiego

Sierpień 2004

W dniu 5 sierpnia 2004 r. na Wałach Chrobrego w Szczecinie miało miejsce uroczyste przekazanie samochodów do ratownictwa drogowego w tym dla KP PSP Drawsko Pomorskie. Zakup pojazdu był możliwy dzięki znacznemu zaangażowaniu finansowemu Powiatu Drawskiego oraz Gminy Drawsko Pomorskie.

P8050008

Samochód został odebrany przez Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Zbigniewa Kwiatkowskiego w asyście Starosty Drawskiego Stanisława Cybuli oraz Zatępcy Brmistrza Drawska Pomorskiego Marka Tobiszewskiego

Wrzesień 2004

W rozbudowanych obiektach Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim zorganizowano i wyposażono w pełni funkcjonalne Centrum Powiadamiania Ratunkowego, integrujące pracę służb ratowniczych Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego. Centum posiada również bezpośrednią łączność z Policją oraz Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.

Uroczystego otwarcia Centrum Powiadamiania Ratunkowego dokonano w dniu 7 września 2004 r. w obecności Wojewody Zachodniopomorskiego Stanisława Wziątka, Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie generała Marka Kowalskiego, Starosty Drawskiego Stanisława Cybuli, Dyrektora WSPR w Szczecinie Romana Pałki, Komendanta Powiatowgo PSP w Drawsku Pom. st. kpt. Zbigniewa Kwiatkowskiego. 

Otwarcie CPR 10

Uroczyste otwarcie Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Maj 2005

W roku 2005 obchodzimy 60 - tą rocznicę powołania do życia jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu drawskiego. Z tej okazji, dla uczczenia tej rocznicy, w dniu 28 maja w Złocieńcu zorganizowano powiatowe obchody DNIA STRAŻAKA. W asyscie licznych pocztów sztandarowych z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz orkiestr dentych, dokonano dekoracji najbardziej zasłużonych druhów i strażaków PSP z naszego terenu.

W uroczystości udział wzięli: Wojewoda Zachodniopomorski Stanisław Wziątek, Zastępca Zchodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie Henryk Cegiełka, Prezes Zarządu O/Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie Stanisław Dycha, Starosta Drawski Stanisław Cybula oraz wielu innych znamienitych gości.

Na okoliczność rocznicy, na zlecenie Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim, pod patronatem Starosty Drawskiego, wydana została książka pt. "60 lat ochrony przeciwpożarowej w powiecie drawskim 1945 - 2005" autorstwa mł. ogn. Violetty Kwiatkowskiej oraz dyplom okolicznościowy.

dyplomstrazak

Październik 2005

Komendant Powiatowy PSP w Drawsku Pomorskim mianował z dniem 1 października 2005 r. na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej asp. sztab. Jerzego Bujkiewicza

Bujkiewicz

Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w latach 2005 - 2008

Grudzień 2005

W dniu 29 grudnia 2005 r. w Bornym Sulinowie odbyła sięuroczystość przekazania samochodu rozpoznawczo - ratowniczego marki NISSAN PICKUP dla KP PSP Drawsko Pomorskie. Akt przekazania samochodu wręczał Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz wraz z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP nadbryg. Markiem Kowalskim na ręce Starosty Drawskiego Stanisława Cybuli oraz Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Zbigniewa Kwiatkowskiego. Zakup samochodu był współfinansowany przez Powiat Drawski oraz Gminę Kalisz P.

Nissan uroczysto Borne Sul. 021
 

Maj 2007

15 lat funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.

W dniu 18 maja 2007 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim odbyły się uroczystości z okazji 15 rocznicy powołania do życia Państwowej Straży Pożarnej, połączone z oddaniem do użytku nowo wybudowanej ściany ćwiczeń.

Wybitymi na tą okoliczność Medalami pamniątkowymi uhonorowani zostali samorządowcy, leśnicy, przedstawicie Policji i Wojska Polskiego, działacze Związku OSP RP oraz strażacy PSP. Dekoracji dokonywał nadbryg. Marek Kowalski oraz st. kpt. Zbigniew Kwiatkowski.

Uroczystość zakończono oddaniem do użytkowania nowowybudownej wspinalni - 3 piętrowej ściany ćwiczeń.

Medal 15 lat PSP pomniejszonyMedal 15 lat PSP rewers

Medale pamiątkowe wybite z okazji 15 lat Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim

Dzie straaka 111

Uroczyste przekazanie do użytkowania 3 piętrowej ściany ćwiczeń - wspinalni.

Maj 2008

 Uroczyste otwarcie Powiatowej Bazy Obsługi Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych - wspólnej inwestycji 6 samorządów gminnych z terenu powiatu, Starostwa Powiatowego oraz Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim. Nowoczesne wyposażenie bazy umożliwia ładowanie butli do aparatów oddechowych, powietrzem do ciśnienia 300 atm.

Baza ODO

asp. sztab. Jarosław Nowicki podczas obsługi kompresora

Sierpień 2008

Komendant Powiatowy PSP w Drwsku Pom. mianował z dniem 1 sierpnia 2008 r. na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej kpt. mgr inż. Jacka Dziurdz

jacek

Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w latach 2008 - nadal

Styczeń 2009

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie z dniem 1 stycznia 2009 r. powołał st. kpt. mgr inż. Roberta Busztę na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pom.

Buszta

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim w latach 2009 - 2013

Luty 2010

Dnia 10 lutego 2010 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom. po zakończeniu Narady rocznej podsumowującej działalność PSP w roku 2009, miała miejsce uroczystość oficjalnego włączenia do podziału bojowego nowego samochodu operacyjnego na podwoziu Skody Roomster, która zastąpiła wysłużonego, 10-letniego Poloneza Caro.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Stanisław Cybula Starosta Drawski, Zbigniew Ptak Burmistrz Drawska Pom. oraz st. bryg. Roman Budynek Z – ca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie i mł. bryg. Zbigniew Kwiatkowski Komendant Powiatowy PSP w Drawsku Pomorskim, jako reprezentanci  podmiotów współfinansujących zakup pojazdu dla komendy powiatowej.

 skodaskoda1

14 lutego 2011

W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim odbyła się uroczystość przekazania wozów bojowych dla strażaków KP PSP Drawsko Pomorskie.

W uroczystości udział wzieli: Wiceminister Środowiska, Poseł na Sejm RP Stanisław Gawłowski, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Kowalski, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Henryk Cegiełka oraz Starosta, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu Powiatu Drawskiego.Wszystkie samorządy gminne oraz samorząd powiatowy dofinansowały zakup podnośnika hydraulicznego w wysokości 1/3 jego wartości.

Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie:

    • Samochodu operacyjnego Skoda Octavia
    • Samochódu specjalnego - Podnośnik hydrauliczny SHD-25 na podwoziu Man o zasięgu ratowniczym 23 m.501

 

Maj 2011

W dniach 27 i 30 maja 2011 r. na obiektach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim oraz na Stadionie Miejskim odbyły się XI Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Sporcie Pożarniczym. Otwarcia mistrzostw dokonał Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Roman Budynek. W rywalizacji udział wzięło 20 drużyn reprezentujących wszystkie Komendy Miejskie i Powiatowe z terenu województwa zachodniopomorskiego, łącznie 200 zawodników.

W klasyfikacji generalnej XI Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w Sporcie Pożarniczym, reprezentacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim zajęła VI miejsce.

 zawodyzawody1zawody2zawody4

Październik 2011

W dniu 5 października 2011 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu Renault Midlum. Jest to średni samochód gaśniczy ze zbiornikiem wodnym 2,5 m3 i autopompą o wydajności 24 hektolitry/minutę. Konstrukcja pojazdu osadzona została na uterenowionym podwoziu, które umożliwi wykorzystywanie jego parametrów w trudnych warunkach leśnych oraz na nieużytkach. Zakup pojazdu przeprowadzono w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

AktMildum

Maj 2012

26 maja 2012 r. w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim obchodzono bardzo uroczyście 20-lecie Państwowej Straży Pożarnej, zorganizowane w ramach Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Po Mszy Polowej koncelebrowanej przez kapelana wojewódzkiego strażków i uroczystym Apelu, zorganizowano Festyn Rodzinny z bardzo wieloma atrakcjami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gościem honorowym uroczystości był nadbryg. Marek Kowalski Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

 20lecielogo okrag

23 września 2013 r.

W Sali posiedzeń Rady Powiatu Drawskiego, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie generał Henryk Cegiełka i Starosta Drawski Stanisław Cybula, w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim bryg. Zbigniewa Kwiatkowskiego, dokonali uroczystego podpisania "Strategii Rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w powiecie drawskim do roku 2020".

Strategia została opracowana w oparciu o analizy wykonane przez kadrę kierowniczą Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim oraz materiały analityczne samorządów gminnych i powiatowego.

"Strategia..." pozwoli samorządom gminnym oraz zarządom jednostek OSP, na racjonalne planowanie środków finansowych na zakup pojazdów pożarniczych, sprzętu pożarniczego, modernizację strażnic oraz szkolenie strażaków z poszczególnych jednostek.

 strategiastrategia1strategia2

7 luty 2014 roku - narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim połączona ze ślubowaniem nowego funkcjonariusza i przekazaniem samochodu specjalnego Mercedes

strategia

strategia

strategia

 

31 marca 2014 roku zdanie przez bryg. Zbigniewa Kwiatkowskiego obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim

W dniu tym w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przez bryg. mgr inż. Zbigniewa Kwiatkowskiego. Fakt ten podyktowany był powołaniem bryg. Zbigniewa Kwiatkowskiego na stanowisko Zastępcy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Zgodnie z cere­mo­nia­łem pożar­ni­czym doko­nano uroczystego poże­gna­nia ze sztan­da­rem drawskiej komendy a następnie Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki nad­bryg. Henryk Cegiełka przy­jął mel­du­nek od bryg. Zbigniewa Kwiatkowskiego o zda­niu obo­wiąz­ków Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim.

Swoją decyzją Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim powierzył dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. mgr inż. Robertowi Buszcie, który po odczytaniu decyzji personalnej zamel­do­wał przyjęcie pełnienia obowiązków z dniem 1 kwietnia 2014 roku.

 

strategia

strategia

 

strategia

Galeria dokumentów i zdjęć historycznych

10W dniu 4 maja 2020 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W POWIECIE DRAWSKIM

Na terenie powiaty drawskiego działają 21 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych typu "S" - wyposażone w minimum jeden pojazd pożarniczy.
Działa również 3 jednostek typu "M" - nie posiadających pojazdów pożarniczych.
13 jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, o działalności i historii tych jednostek piszemy w tym dziale. 

 

wtorek, 28 kwietnia 2020 20:31

SW 3000/600

wtorek, 28 kwietnia 2020 20:47

Quad

QUAD ACCESS

Rok produkcji: 2018

wtorek, 28 kwietnia 2020 20:37

SLKw

SLKw Peugeot BOXER

Rok produkcji: 2017

wtorek, 28 kwietnia 2020 20:22

AP 86/8

Agregat pompowy dużej wydajności BOCAR

Agregat pompowy o nominalnej wydajności 8 600 l/min przy ciśnieniu 8 bar.

Rok produkcji: 2006