piątek, 07 października 2016 06:45

Ćwiczenia "KAŃSK 2016" Wyróżniony

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

1W dniach 29 i 30 września 2016 roku odbyły się ćwiczenia taktyczno bojowe jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo  - Gaśniczego z terenu powiatu drawskiego pod kryptonimem „KAŃSK 2016”.

Ćwiczenia przeprowadzono w trzech etapach:
ETAP I – 29.09.2016 r. w godz. 9:00 – 10:00 (Świetlica Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Pl. Marii Konopnickiej 1 w Drawsku Pomorskim) ćwiczenia aplikacyjne dla kadry dowódczej, ćwiczących jednostek i służb współdziałających, przedstawienie założenia taktycznego, przedstawienie zasad organizowania i prowadzenia działań w przypadku pożarów na  obszarach leśnych.
II ETAP -  30.09.2016 r., w godz. 9:00 – 10:00  (boisko wiejskie w miejscowości Stawno gm. Złocieniec) odprawa i przegląd jednostek biorących udział w ćwiczeniach.
III ETAP -  30.09.2016 r., w godz. 10:00 – 14:00  (obszary leśne Nadleśnictwa Złocieniec) ćwiczenia praktyczne z użyciem sił i środków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym, Wojskowej Straży Pożarnej,  Nadleśnictwa Złocieniec.
Zgodnie z założeniem, celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości osiągania rejonów koncentracji przez siły i środki PSP, OSP, Jednostek Woskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Nadleśnictwa Złocieniec, doskonalenie umiejętności przemarszu sił i środków z rejonów koncentracji do miejsca zdarzenia (korzystanie z map operacyjnych, nawigacja w terenie), doskonalenie umiejętności działania i współdziałania dowódców WSP, OSP, strażaków PSP ze służbami i instytucjami współdziałającymi przy pożarach obszarów leśnych,
Ćwiczenia miały na celu również koordynację, sprawdzenie i doskonalenie współdziałania służb dyżurnych Punktów Alarmowych (wieża p. ppoż., Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Administracji Lasów Państwowych, Powiatowe Stanowisko Kierowania KP PSP), sprawdzenie środków alarmowania i łączności (dowodzenia i współdziałania)
oraz utrzymywania łączności pomiędzy współuczestniczącymi siłami i środkami, sprawdzenie parametrów taktyczno-bojowych pomp pożarniczych (przenośnych i autopomp w pojazdach oraz stan posiadania zbiorników wodnych, doskonalenie metod dostarczania wody do pożaru (dowożenie, przepompowywanie, system mieszany),  doskonalenie umiejętności prowadzenia ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej, sprawdzenie umiejętności utrzymywania łączności pomiędzy KDR a poszczególnymi odcinkami bojowymi.

Zgodnie z przewidzianym scenariuszem ćwiczeń, od niedopałka papierosa pozostawionego najprawdopodobniej przez turystę dochodzi do pożaru ściółki leśnej w drzewostanie (96 letnim).
Sprzyjające warunki atmosferyczne tzn. kilkudniowy okres bez opadów deszczu, wysoka temperatura powietrza oraz porywisty wiatr spowodowały szybkie rozprzestrzenianie się pożaru na obszary leśne.
Wobec powyższego powstaje pożar kompleksu leśnego przemieszczający się w szybkim tempie zgodnie z kierunkiem wiatru – kierunek północno - wschodni, pożarem objęty jest oddział 441.
Bezpośrednio zagrożone oddziały to:
a)    Na froncie pożaru – 292 d,
b)    Na lewym skrzydle – 279,
c)    Na prawym skrzydle – 309.
Jako pierwszy powstałą sytuację zauważa pracownik wieży przeciwpożarowej w miejscowości Lubieszewo. On też, drogą radiową przekazuje informację do PAD w Nadleśnictwie Złocieniec, które również drogą radiową informuje SKKP Drawsko Pomorskie.
Dyżurny SKKP Drawsko Pomorskie dysponuje zastępy z JRG Drawsko Pom. oraz pobliskie jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Po dojeździe pierwszych sił i środków na teren działań oraz przeprowadzonym rozpoznaniu,  KDR  przekazuje do SKKP Drawsko Pom. informację o potrzebie zadysponowania większej ilości sił i środków straży pożarnej oraz Nadleśnictwa Złocieniec.

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Text: kpt. Andrzej Podolak

Foto: KP PSP Drawsko Pomorskie

Czytany 1671 razy Ostatnio zmieniany środa, 29 kwietnia 2020 21:43