wtorek, 11 września 2018 11:17

Wojewódzkie ćwiczenia ratownicze modułu GFFFV pk. "DRAWSKO - 18" Wyróżniony

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

1Zgodnie z Rozkazem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w dniach 6 i 7 września 2018 roku na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko przeprowadzono wojewódzkie ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „DRAWSKO-18”.

W ćwiczeniach udział wzięły wyznaczone siły i środki krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz podmioty wojskowej ochrony przeciwpożarowej.

Głównym celem ćwiczenia była weryfikacja wniosków płynących z realizacji zadań modułu GFFFV Szczecin podczas gaszenia pożarów lasów w Szwecji oraz sprawdzenie propozycji zmian w siłach i środkach wytypowanych do działań w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Zgodnie z Rozkazem wyznaczone siły i środki stawiły się w dniu 6 września 2018 roku w punkcie przyjęcia sił i środków na terenie powiatu łobeskiego skąd skierowane zostały do realizacji zadań na terenie powiatu drawskiego.

Po wyznaczeniu miejsca stacjonowania strażacy przystąpili do budowy obozowiska oraz stanowiska dowodzenia. W tym czasie realizowane były zajęcia aplikacyjne dla sił i środków Wojskowych Straży Pożarnych w trakcie, których przedstawiono założenia ćwiczeń, zaprezentowano nowoczesny samochód patrolowo – gaśniczy Nadleśnictwa Żagań a także omówiono realizację misji w Szwecji.

Po zakończeniu budowy obozowiska wyznaczone siły i środki przystąpiły do realizacji zaplanowanych epizodów w trakcie, których musieli:

 • dokonać zabezpieczenia strzelań ogniowych wojsk NATO na terenie strzelnic Konotop, Mielno i Góra Hetmańska,
 • podjąć działania ratowniczo - gaśnicze w zadymionym obiekcie o bardzo złożonej zabudowie, w którym znajdowały się osoby poszkodowane,
 • podjąć działania ratowniczo - gaśnicze związane z gaszeniem pożaru blokowego budynku koszarowego,
 • udzielić pomocy osobom poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym pojazdu wojskowego, który wpadł do rzeki,
 • podjąć działania gaśnicze związane z gaszeniem pożaru obszarów leśnych w trudnodostępnych rejonach Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko,
 • zorganizować system zaopatrzenia wodnego w oparciu o pompy dużej wydajności i przenośne zbiorniki wodne,
 • w trudnodostępnym terenie dokonać wymiany przebitego koła w pojeździe pożarniczym,
 • wykonać zmineralizowany pas zaporowy przed frontem pożaru poprzez dokonanie wycinki drzew.

Pierwszy i bardzo wyczerpujący dzień ćwiczeń zakończył się około północy, a część z sił i środków biorących udział w ćwiczeniu została zadysponowana do realnego zabezpieczenia strzelań ogniowych wojsk pancernych NATO.

Drugi dzień ćwiczeń obejmował realizację działań ratowniczo – gaśniczych przy symulowanym wielkoobszarowym pożarze kompleksu leśnego.

W ramach realizacji zadań, pododdziały biorące udział w ćwiczeniu musiały zorganizować system zaopatrzenia wodnego w bardzo trudnych warunkach terenowych w oparciu o zbudowane stanowisko wodne.

Po sprawieniu magistrali i doprowadzeniu wody w  rejon symulowanego pożaru kompleksu leśnego przystąpiono do prowadzenia działań gaśniczych w natarciu.

Zgodnie z założeniem, w trakcie podawania prądów gaśniczych doszło do przerzutu ogni lotnych za linię stanowisk gaśniczych, co skutkowało powstaniem dwóch nowych ognisk pożaru. Tutaj siły i środki obecne na miejscu zdarzenia musiały wykazać się umiejętnością szybkiego przegrupowania się oraz podjęcia działań gaśniczych w innym rejonie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko.

Warty podkreślenia jest fakt, iż organizacja ćwiczeń na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko zbiegła się z powstaniem trzech realnych pożarów na terenie poligonu. Dzięki obecności dużych sił i środków Państwowej Straży Pożarnej i Wojskowych Straży Pożarnych, a także możliwości ich natychmiastowego użycia w realnych zdarzeniach pożary udało się szybko opanować nie dopuszczając do przedostania się ognia z pasów ćwiczeń taktycznych na obszary leśne.

Szczególne podziękowania za pomoc w realizacji ćwiczeń składamy:

 • Panu płk. Markowi Gmurskiemu - Komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko,
 • Panu Zbigniewowi Łukomskiemu - Nadleśniczemu Nadleśnictwa Drawsko,
 • Panu mjr. Wojciechowi Tadych - Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko,
 • Panu st. chor. sztab. Pawłowi Pawłowskiemu – Komendantowi Wojskowej Straży Pożarnej w Olesznie,
 • Pani Katarzynie Knyszewskiej i Panu Krzysztofowi Kuczer - pracownikom Nadleśnictwa Drawsko,
 • innym osobom, które przyczyniły się do realizacji ćwiczeń.

 

 Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło 30 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Wojskowych Straży Pożarnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Text: st. kpt. ANdrzej Podolak

Foto: KP PSP Drawsko Pomorskie, Nadleśnictwo Drawsko

 

Czytany 2719 razy Ostatnio zmieniany środa, 29 kwietnia 2020 20:19